Compagnie Chevaleresque du Saint-Graal

Naar de dokter in de middeleeuwen

Ook in de middeleeuwen zochten zieke mensen medische hulp. In de middeleeuwse gezondheidszorg was er nog geen sprake van verdovingstechnieken en röntgenfoto's. De dokters stelden diagnoses door hun reuk, smaak en gevoel te gebruiken. Met de beperkte middelen waarover ze beschikten legden deze geneesheren de basis voor de moderne medische wetenschap.

1 May 2021